Analýza vlivu virtuálních týmů na výkonnost za pomoci Evidence-Based Management přístupu

Název práce: Analýza vlivu virtuálních týmů na výkonnost za pomoci Evidence-Based Management přístupu
Autor(ka) práce: Müllerová, Barbora
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vrbová, Lucie
Oponenti práce: Procházka, David Anthony
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce analyzuje vliv virtuálních týmu na výkonnost za pomoci evidence-based management přístupu a tím odpovídá na otázku americké softwarové společnosti ISoft Data Systems, zda umožnit zaměstnancům po skončení pandemie pracovat virtuálně. Důkazů, na kterých je dané rozhodnutí založeno pochází ze čtyř zdrojů. Prvním zdrojem je analýza vědecké literatury, druhým zkušenost profesionála, třetím analýza organizačních dat a čtvrtým analýza názoru zájmové skupiny, tedy zaměstnanců. Po výsledném seskupení důkazů a analýzy přítomnosti předpokladů nutných pro to, aby virtuální práce, měla na výkonnost pozitivní vliv je závěrem doporučení implementovat ve společnosti možnost virtuální práce pro všechny zaměstnance.
Klíčová slova: virtuální tým; výkonnost; kritické myšlení; management; Evidence-based
Název práce: Analyzing the effect of virtual teams on performance using the Evidence-Based Management framework
Autor(ka) práce: Müllerová, Barbora
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vrbová, Lucie
Oponenti práce: Procházka, David Anthony
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor’s thesis analyzes the effect of virtual teams on performance using the Evidence-Based Management framework, and with the help of this framework answers a question of an American software company ISoft Data Systems, whether or not should this company implement an option of virtual work after the end of the current pandemic. Evidence from four sources were analyzed. Firstly, the evidence from the scientific literature. Secondly, the evidence from practitioners. Then the evidence from the organizational data was considered and lastly the opinion of employees as the most significant stakeholder. After the aggregation of the evidence and analyzing the conditions needed for the effect of virtual work on performance to be positive, the implementation of virtual work as an option for all employees is recommended.
Klíčová slova: virtual teams; management; perofrmance; Evidence-based; critical thinking

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 9. 2020
Datum podání práce: 11. 5. 2022
Datum obhajoby: 27. 1. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74088/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: