Nástroj pro analýzu a řízení datové kvality

Název práce: Nástroj pro analýzu a řízení datové kvality
Autor(ka) práce: Fabera, Petr
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Novotný, Ota
Oponenti práce: Matějka, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Závěrečný projekt MBA programu Data & Analytics for Business Management se věnuje využití datové analytiky pro řízení kvality dat a reportingu. Cílem práce bylo vyvinout „proof-of-concept“ analytického nástroje pro řízení datové kvality a využít výsledky analýzy v denní rutině a při rozhodování o prioritách oddělení Řízení dat v ČSOB, a.s.. Úvod práce je věnován možnostem řízení a monitoringu datové kvality. Následující část představuje strukturu Datové organizace ČSOB, odpovědnosti oddělení Řízení dat a popisuje přednosti a nedostatky centrálních nástrojů pro monitoring datové kvality, které se v ČSOB využívají. Závěrečná část ukazuje datovou architekturu, vývoj nástroje DQP a použití výstupů v procesech řízení kvality dat. V závěru je zhodnoceno využívání DQP a datové analytiky při řízení datové kvality.
Klíčová slova: Reporting; Data Governance; Data; Datová kvalita
Název práce: The analytical tool for data quality management
Autor(ka) práce: Fabera, Petr
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Novotný, Ota
Oponenti práce: Matějka, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The final project of the MBA program Data & Analytics for Business Management focuses on data analytics for data quality management and reporting. The thesis aimed to develop a "proof-of-concept" of an analytical tool for data quality management, and the usage of results in the daily routines and deciding on the priorities of the Data Management Department at ČSOB, a.s. The introduction of the thesis is devoted to the description of various options for data quality management and monitoring. The following section presents the structure of the CSOB Data Organization, the responsibilities of the Data Management Department, and the strengths and weaknesses of the central data quality monitoring tools used in CSOB. The final section is dedicated to the data architecture, a description of the development of the DQP tool, and the use of the outputs in data quality management processes. The paper concludes by evaluating the benefits of using DQP and data analytics for data quality management.
Klíčová slova: Data; Data Governance; Data Quality; Reporting

Informace o studiu

Studijní program / obor: Data & Analytics for Business Management
Typ studijního programu: Celoživotní vzdělávání studijní program
Přidělovaná hodnost: MBA
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 2. 2021
Datum podání práce: 19. 12. 2021
Datum obhajoby: 25. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79061/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: