Predicition of recently departed ocean shipments

Název práce: Machine Learnining for Financial Forecasting_Marian Baloga
Autor(ka) práce: Baloga, Marian
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Zimmermann, Pavel
Oponenti práce: Sládek, Václav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Topic of MBA project is Gross profit margin prediction in specific business situation of freight forwarder. The objective of the project was a development of predictive model based on machine learning algorithm.
Klíčová slova: Machine learning; prediction; Gross profit margin
Název práce: Predicition of recently departed ocean shipments
Autor(ka) práce: Baloga, Marian
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Zimmermann, Pavel
Oponenti práce: Sládek, Václav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tématem projektu MBA je Predikce hrubé marže v konkrétní obchodní situaci speditéra. Cílem projektu byl vývoj prediktivního modelu založeného na algoritmu strojového učení.
Klíčová slova: Machine learning; Prediction; Gross Profit Margin

Informace o studiu

Studijní program / obor: Data & Analytics for Business Management
Typ studijního programu: Celoživotní vzdělávání studijní program
Přidělovaná hodnost: MBA
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 12. 2021
Datum podání práce: 20. 12. 2021
Datum obhajoby: 25. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79127/podrobnosti

Soubory ke stažení

Hlavní práce
Neveřejný soubor
Stáhnout
Oponentura
Neveřejný soubor
Stáhnout
Hodnocení vedoucího
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: