Pokročilá datová analýza ve fotbalu

Název práce: Pokročilá datová analýza ve fotbalu
Autor(ka) práce: Krejčí, Jiří
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Novotný, Ota
Oponenti práce: Pém, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Datová analytika v průběhu několika minulých let pronikla i do sportu, zejména do oblasti posuzování sportovního výkonu. Vlivem obrovského nárůstu objemu dat také zde vzniká koncept Data-Driven klubů, které mají za cíl být úspěšnější na základě vhodného využití dat a z nich získaných informací. Hlavní myšlenkou této práce je využít opačný model, kde si hráči budou moci sami udělat analýzu, která fotbalová soutěž by pro jejich styl hry byla nejvhodnější, tak aby byl zachován jejich kariérní růst.Primární cílem této práce je za využití modelů umělé inteligence doporučit nejvhodnější fotbalovou soutěž hráči ve fotbale na pozici středního obránce na základě jeho herních dat. Sekundárním cílem práce je za využití stejného modelu, doporučit fotbalovému týmu hráče s největším potenciálem být úspěšný v dané lize dle specifikace a parametrů zadaných klubem.
Klíčová slova: datova analytika ve fotbalu; fotbalova analytika; data ve fotbalu
Název práce: Advanced data analysis in football
Autor(ka) práce: Krejčí, Jiří
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Novotný, Ota
Oponenti práce: Pém, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Over the past few years, data analytics has made its way into sports, particularly in the area of sports performance assessment. Due to the huge increase in the volume of data, the concept of Data-Driven Clubs is also emerging here, with the aim of being more successful based on the appropriate use of data and the information derived from it. The main idea of this thesis is to use the opposite model, where players will be able to make their own analysis of which football competition would be most suitable for their style of play, so that their career growth is maintained. The primary aim of this thesis is to use artificial intelligence models to recommend the most suitable football competition for a player at the central defender position based on their game data. The secondary objective of this thesis is to recommend, using the same model, a football team the player with the greatest potential to be successful in a given league according to the specifications and parameters given by the club.
Klíčová slova: data in football; football analytics; data analytics in football

Informace o studiu

Studijní program / obor: Data & Analytics for Business Management
Typ studijního programu: Celoživotní vzdělávání studijní program
Přidělovaná hodnost: MBA
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 2. 2021
Datum podání práce: 20. 12. 2021
Datum obhajoby: 26. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79060/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: