Podnikové kombinace pod společným ovládáním

Název práce: Podnikové kombinace pod společným ovládáním
Autor(ka) práce: Hutchinson, Adam-David
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vašek, Libor
Oponenti práce: Pelák, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá podnikovými kombinacemi pod společným ovládáním v kontextu Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. Tato diplomová práce je reakcí na diskusní materiál DP/2020/2 - Podnikové kombinace pod společným ovládáním, který vydala IASB v listopadu roku 2020 obsahující diskusi možné úpravy této problematiky pro Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. Cílem této diplomové práce je přiblížit úpravu, kterou IASB navrhuje pro tyto transakce v diskusním materiálu a ilustrovat stěžejní prvky této úpravy na příkladech. Pozornost je věnována zejména metodám účetního zobrazení těchto transakcí – konkrétně metodě akvizice a metodě účetní hodnoty. Tato diplomová práce má také za cíl zhodnotit adekvátnost této úpravy a navrhnout možné zlepšení.
Klíčová slova: metoda akvizice; Mezinárodní standardy účetního výkaznictví; goodwill; metoda účetní hodnoty; IFRS; Podnikové kombinace pod společným ovládáním
Název práce: Business Combinations under Common Control
Autor(ka) práce: Hutchinson, Adam-David
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vašek, Libor
Oponenti práce: Pelák, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The topic of this Thesis is business combinations under common control in the context of the International Financial Reporting Standards. This Thesis is a reaction to the discussion paper DP/2020/2 – Business Combinations under Common Control that was published by the International Accounting Standards Board in November of 2020. The discussion paper proposes how these transactions should be disclosed and adopted into the International Financial Reporting Standards. The aim of this Thesis is to explain the methods that the International Accounting Standards Board proposes to use to report these transactions and to exemplify these methods. Specifically, the Acquisition method and the Book value method. This Thesis also aims to assess whether the proposed disclosure requirements and accounting methods are adequate and to propose alternatives when this is not the case.
Klíčová slova: Business Combinations under Common Control; Goodwill; Acquisition method; Book value method; International Financial Reporting Standards

Informace o studiu

Studijní program / obor: Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 1. 2022
Datum podání práce: 10. 1. 2022
Datum obhajoby: 1. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79259/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: