Komparativní analýza využití a funkčnosti regionálních inovačních systémů v Plzeňském a Jihomoravském kraji

Název práce: Komparativní analýza využití a funkčnosti regionálních inovačních systémů v Plzeňském a Jihomoravském kraji
Autor(ka) práce: Chaloupková, Aneta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pělucha, Martin
Oponenti práce: Wokoun, René
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Inovace jsou považovány za nástroj pro dosahování ekonomického růstu a konkurenceschopnosti regionů. Aplikací tohoto poznatku do praxe se zabývá koncept regionálních inovačních systémů. Teoretická část práce je zaměřena na literární rešerši vývoje a fungování RIS. V rámci praktické části jsou pak analyzovány regionální inovační systémy v Plzeňském a Jihomoravském kraji se zaměřením na zastoupení aktérů inovačních subsystémů a na jejich vzájemnou provázanost.
Klíčová slova: Regionální inovační systémy; Inovace; Inovační subsystémy
Název práce: Comparative Analysis of the Use and Functionality of Regional Innovation Systems in the Pilsen and South Moravian Regions
Autor(ka) práce: Chaloupková, Aneta
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pělucha, Martin
Oponenti práce: Wokoun, René
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Innovation is considered a tool for achieving economic growth and competitiveness of regions. The concept of regional innovation systems deals with the application of this knowledge in practice. The theoretical part of the thesis is focused on a literature search of the development and functioning of RIS. In the practical part, regional innovation systems in the Pilsen and South Moravian regions are analyzed, focusing on the representation of actors in innovation subsystems and their interconnection.
Klíčová slova: Regional Innovation Systems; Innovation; Innovation subsystems

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Regionalistika a veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 3. 2021
Datum podání práce: 13. 1. 2022
Datum obhajoby: 9. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76806/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: