Vytvoření cenové mapy pro vybrané části Hlavního města Prahy

Název práce: Vytvoření cenové mapy pro vybrané části Hlavního města Prahy
Autor(ka) práce: Mostbeková, Veronika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Šmídová, Radana
Oponenti práce: Menzl, Vojtěch
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se věnuje analýze bytů ve vybraných částech Prahy pomocí cenové mapy. Cílem je přiblížení tématu cenové mapy bytů, metodiky tvorby cenových map a jejích specifik. Teoretické znalosti jsou aplikovány na tři lokality v Praze, a to na Prahu 1 (Staré Město a Josefov), Prahu 10 (Strašnice) a Prahu 11 (Chodov). Ze zpracovaných dat je vytvořena cenová mapa bytů ve vybraných částech Prahy, na závěr jsou tato data porovnána v rámci tržního porovnání a výnosového ocenění.
Klíčová slova: Trh nemovitostí; cenová mapa; cena bytu; podlahová plocha; tržní ocenění; výnosové ocenění
Název práce: Analysis a price map in selected parts of Prague
Autor(ka) práce: Mostbeková, Veronika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Šmídová, Radana
Oponenti práce: Menzl, Vojtěch
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis focuses on a residential real estate market analysis of apartments in selected parts of Prague using a price map. The aim is to approach the topic of the price map of apartments, the methodology of creating price maps and its specifics. Theoretical knowledge is applied to three localities in Prague, namely Prague 1 (Old Town and Josefov), Prague 10 (Strasnice) and Prague 11 (Chodov). A price map of apartments in selected parts of Prague is created from the processed data. Finally, these data are compared within the market comparison and income valuation.
Klíčová slova: apartment price; Prague; market valuation; income valuation; Real estate market; price map; floor area

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 11. 2020
Datum podání práce: 10. 6. 2022
Datum obhajoby: 22. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75544/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: