Pojištění duševních chorob a poruch v životním pojištění

Název práce: Poistenie duševných chorôb a porúch v životnom poistení
Autor(ka) práce: Šuchtová, Melánia
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Poul, Ondřej
Oponenti práce: Volf, Lukáš
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou duševných chorôb a porúch v produktoch komerčného životného poistenia. Primárny cieľ práce spočíva v analýze krytia rizík duševných chorôb a porúch v rámci komerčného pripoistenia invalidity a práceneschopnosti na českom trhu a následnom zhodnotení súčasného stavu. Teoretická časť práce obsahuje vymedzenie skupín duševných chorôb a vývoj ich počtu ako príčiny priznania dávky z verejného systému v Českej republike. Empirická časť zahŕňa analýzu vybraných siedmich produktov na českom trhu, výstupy z dotazníkového šetrenia a odporúčania autorky v nadväznosti na vyplývajúce skutočnosti. V závere sú autorkou navrhnuté i optimálne poistné podmienky zahŕňajúce toto riziko.
Klíčová slova: životné poistenie; poistenie invalidity; poistenie práceneschopnosti; duševné choroby a poruchy správania; mentálne zdravie
Název práce: Pojištění duševních chorob a poruch v životním pojištění
Autor(ka) práce: Šuchtová, Melánia
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Poul, Ondřej
Oponenti práce: Volf, Lukáš
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou duševních chorob a poruch v produktech komerčního životního pojištění. Primární cíl práce spočívá v analýze krytí rizik duševních chorob a poruch v rámci komerčního připojištění invalidity a práceneschopnosti na českém trhu a následném zhodnocení současného stavu. Teoretická část práce obsahuje vymezení skupin duševních chorob a vývoj počtu případů, kdy byly uvedeny duševní choroby jako příčiny pro přiznaní dávky z veřejného sociálního pojištění v České republice. Empirická část zahrnuje analýzu sedmi vybraných produktů na českém trhu, výstupy z dotazníkového šetření a doporučení autorky v návaznosti na vyplývající skutečnosti. V závěru autorka navrhuje i optimální pojistné podmínky zahrnující toto riziko.
Klíčová slova: pojištění invalidity; pojištění práceneschopnosti; duševní choroby a poruchy chování; mentální zdraví; životní pojištění
Název práce: Mental disorders coverage in life insurance
Autor(ka) práce: Šuchtová, Melánia
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Poul, Ondřej
Oponenti práce: Volf, Lukáš
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the issue of mental and behavioral disorders in commercial products of life insurance. The primary aim is to analyze coverage of mental disorders in disability insurance products and income protection products on Czech insurance market and subsequently evaluate the current situation. Theoretical part is composed of methodological classification of mental disorders and their emergence as a cause of granting a benefit from public social system in the Czech Republic. Empirical part is comprised of analysis of seven products on Czech market, outputs from the questionnaire survey and the author´s recommendations regarding to results of the survey. Author also proposes optimal draft of insurance policy covering the risk of mental disorders.
Klíčová slova: life insurance; disability insurance; income protection insurance; mental and behavioral disorders; mental health

Informace o studiu

Studijní program / obor: Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 3. 2021
Datum podání práce: 18. 1. 2022
Datum obhajoby: 10. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76773/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: