Fundamentální analýza měnového kurzu CZK/EUR

Název práce: Fundamentální analýza měnového kurzu CZK/EUR
Autor(ka) práce: Muřická, Eliška
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šíma, Ondřej
Oponenti práce: Durčáková, Jaroslava
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem bakalářské práce na téma Fundamentální analýza měnového kurzu CZK/EUR je ověření platnosti základních teorií popisujících vývoj měnového kurzu. Práce se zabývá teorií parity kupní síly, nekrytou úrokovou paritou a platebně bilančním přístupem ke kurzu. Teoretická část práce se nejdříve věnuje měnové a především kurzové politice v České republice od roku 1993 až do roku 2021. Dále popisuje teoretické základy výše uvedených teorií. Praktická část práce je věnována empirickému ověření determinantů měnového kurzu CZK/EUR. Práce neprokázala schopnost vysvětlení sledovaných teorií.
Klíčová slova: kurzový systém; fundamentální analýza; měnový kurz
Název práce: Fundamental Analysis of the CZK/EUR Exchange Rate
Autor(ka) práce: Muřická, Eliška
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Šíma, Ondřej
Oponenti práce: Durčáková, Jaroslava
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main objective of the bachelor thesis on the topic Fundamental Analysis of the CZK/EUR Exchange Rate is to verify the validity of basic theories describing the development of the exchange rate. The thesis deals with the theory of purchasing power parity, uncovered interest rate parity and balance sheet payment approach to the exchange rate. The theoretical part of the thesis initially focuses on monetary and exchange rate policy particularly, in the Czech Republic between 1993 and 2021. It further describes the theoretical foundations of the above theories. The practical part of the thesis is devoted to empirical verification of the determinants of the CZK/EUR exchange rate. The conclusion of the thesis summarises the results of the analysis.
Klíčová slova: exchange rate; exchange rate system; fundamental analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 3. 2021
Datum podání práce: 18. 1. 2022
Datum obhajoby: 31. 1. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76502/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: