Fundamentálna a technická analýza vývoja cien energetických komodít

Název práce: Fundamentálna a technická analýza vývoja cien energetických komodít
Autor(ka) práce: Makita, Matej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Fičura, Milan
Oponenti práce: Drahokoupil, Jakub
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Táto diplomová práca má za cieľ preskúmať fundamentálnu a technickú analýzu vývoja cien ropy a zemného plynu. Prvá časť práce sa venuje charakteristike ropy a zemného plynu, faktorom ktoré vplývajú na dopyt a ponuku po daných komoditách a formujú ich cenu. V ďalšej časti je uvedená fundamentálna analýza, ktorej základom je kointegračná analýza medzi časovými radami cien ropy a zemného plynu a zvolenými faktormi. V poslednej časti práce je uvedená technická analýza vývoja cien ropy a zemného plynu. Teória je vhodne doplnená o empirickú časť, ktorá skúma výnosnosť jednotlivých trendových a cenových indikátorov na reálnych dátach za zvolenú časovú periódu. Na základe toho je následne zostavený komplexný obchodný systém, ktorého výnosnosť je opäť testovaná v dvoch časových obdobiach a výsledky obchodného systému sú porovnávané v rámci investovania do alternatívnej investície za rovnaké obdobie. Na záver sú zhrnuté výsledky práce.
Klíčová slova: cena zemného plynu; fundamentálna analýza; kointegračná analýza; test jednotkového koreňa,; Johansenov test kointegrácie; technická analýza; cena ropy
Název práce: Fundamentálna a technická analýza vývoja cien energetických komodít
Autor(ka) práce: Makita, Matej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Fičura, Milan
Oponenti práce: Drahokoupil, Jakub
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Tato diplomová práce má za cíl prozkoumat fundamentální a technickou analýzu vývoje cen ropy a zemního plynu. První část práce se věnuje charakteristice ropy a zemního plynu, faktorem které ovlivňují poptávku a nabídku po daných komoditách a formují jejich cenu. V další části je uvedena fundamentální analýza jejímž základem je kointegrační analýza mezi časovými řadami cen ropy a zemního plynu a zvolenými faktory. V poslední části práce je uvedena technická analýza vývoje cen ropy a zemního plynu. Teorie je vhodně doplněna o empirickou část, která zkoumá výnosnost jednotlivých trendových a cenových indikátorů na reálných datech za zvolenou časovou periodu. Na základě toho je následně sestaven komplexní obchodní systém, jehož výnosnost je opět testována ve dvou časových obdobích a výsledky obchodního systému jsou porovnávány v rámci investování do alternativní investice za stejné období. Na závěr jsou shrnuty výsledky práce.
Klíčová slova: technická analýza; cena ropy; cena zemního plynu; fundamentální analýza; kointegrační analýza; test jednotkového kořene; Johansenův test kointegrace
Název práce: Fundamental and technical analysis of the development of energy commodities price
Autor(ka) práce: Makita, Matej
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Fičura, Milan
Oponenti práce: Drahokoupil, Jakub
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
This diploma thesis aims to explore fundamental and technical analysis of oil and natural gas price development. First chapter of diploma thesis concerns about characteristics of oil and natural gas together with factors, which influence demand and supply of these commodities and form their prices. In next chapter fundamental analysis is introduced, which main core is cointegration analysis between time series of oil, natural gas and chosen factors. In the last chapter technical analysis of oil and natural gas price development is introduced. Theory is appropriately combined with empirical part of thesis on real data for chosen time period. Based on this, the comprehensive business system is set up, which yield is tested in two time periods separately. The results of business system are compared with alternative investment for same two time periods. At the end the sum up of results are presented.
Klíčová slova: oil price; natural gas price; cointegration analysis; unit root test; Johansen cointegration test; technical analysis; fundamental analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finanční inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 3. 2021
Datum podání práce: 20. 1. 2022
Datum obhajoby: 10. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76778/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: