Analýza psychologických faktorů na finančních trzích

Název práce: Analýza psychologických faktorů na finančních trzích
Autor(ka) práce: Machová, Tereza
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Musílek, Petr
Oponenti práce: Dongres, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce analyzuje sentiment indikátory, které zachycují chování investorů na finančních trzích. Cílem práce je analýza investičního chování, představení sentiment indikátorů jako nástrojů pro investiční rozhodování a ověření, zda je investiční rozhodování na základě vybraných indikátorů psychologické analýzy úspěšné či nikoliv. Nejprve se práce zabývá jednotlivými analýzami akcií, dále se soustředí na psychologickou analýzu a její hlavní přístupy. Pro využití psychologické analýzy v praxi jsou představeny sentiment indikátory, které jsou následně analyzovány pomocí backtestů. Sentiment indikátory upozorňují na nejhlubší cenové propady na amerických akciových trzích a jsou vhodným nástrojem pro investiční rozhodování, především při obchodování v krátkém období. Nejvhodnějšími sentiment indikátory pro investiční rozhodování jsou Put/Call Ratio, Put/Call Open Interest Ratio a Volatility Index.
Klíčová slova: Akciové trhy; Psychologická analýza; Sentiment indikátory; Backtestování; Psychologie davu
Název práce: Analysis of psychological factors in financial markets
Autor(ka) práce: Machová, Tereza
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Musílek, Petr
Oponenti práce: Dongres, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis analyzes sentiment indicators that capture the behavior of investors in financial markets. The aim of this thesis is the analysis of investment behavior, the introduction of sentiment indicators as tools for investment decisions and to verify whether investment decisions based on sentiment indicators are successful or not. First, this thesis presents individual stock analyzes, then focuses on psychological analysis and its main approaches. To use psychological analysis in practice, sentiment indicators are presented and they are analyzed using backtesting. Sentiment indicators warn against falling prices the US stock markets and they are useful instrument for investment decisions, especially in the short term trading. The most profitable sentiment indicators are Put/Call Ratio, Put/Call Open Interest Ratio and Volatility Index.
Klíčová slova: Psychological analysis; Sentiment indicators; Backtesting; Crowd psychology; Stock markets

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 6. 2020
Datum podání práce: 20. 1. 2022
Datum obhajoby: 10. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73462/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: