Fundamentální a technická analýza vývoje cen zlata

Název práce: Fundamentální a technická analýza vývoje cen zlata
Autor(ka) práce: Onykiienko, Marharyta
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Fičura, Milan
Oponenti práce: Pýcha, Mikuláš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Precious metals in general, and gold in particular, are one of the popular assets on the financial market. However, a comprehensive understanding of gold prices is still missing. Despite the popularity of trying to find the drivers that could be used for estimating and predicting the price of gold, the available research does not offer a full understanding. This thesis aims to contribute to the discussion on gold prices by identifying potential drivers and by applying a set of econometric models used for predicting futures gold returns. To fulfill this aim, the following models have been estimated: ARIMA, ARIMAX, VAR, and VECM. To compare the results, an opposite approach – technical analysis –was applied. From the set of methods, following the next indicators were used: MACD, RSI, CCI, and Stochastic momentum index. The performance of both approaches was assessed using investment strategy in a comparison with, which will be compared with the random trading. This thesis contributes to the discussion on gold prices by first, examining the importance of selected factors using various econometric methods and second, by comparing two of the common approaches in order to achieve maximum profit
Klíčová slova: ARIMA; technical analysis; gold; gold futures; ARIMAX; VAR; VECM; MACD; RSI; Stochastic momentum index; CCI; fundamental analysis
Název práce: Fundamentální a technická analýza vývoje cen zlata
Autor(ka) práce: Onykiienko, Marharyta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Fičura, Milan
Oponenti práce: Pýcha, Mikuláš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Vzácné kovy, zejmená zlato, jsou populární investiční instrumenty na finančním trhu. Doposud se však nepodařilo ukázat všechny prediktory spojené s jeho cenou. Hlavním cílem teto práce je tak přispět k diskuse zaměřené na studium potencionálních faktorů ovlivňujících cenu zlata. Tyto faktory by pak mohly být využity k přesnějším predikcím budoucího vývoje ceny zlata, s tím spojenou vyšši ziskovosti investičních strategií. Ke studiu kauzálních vztahů byly aplikovány následující ekonometrické modely: ARIMA, ARIMAX, VAR, VECM. Dále byla provedená technická analýza zaměřená na skupinu technických indikatorů, ze kterých bylo zvoleno: MACD, RSI, CCI and Stochastic momentum index. Uspěšnost vybraných modelů byla porovnána pomocí jednotné invertiční strategie, přičemž výchozi strategií bylo náhodné obchodování. Hlávním přínosem této diplomové práce je studium efektů vybrané skupiny prediktorů, ukázání úspěšnosti ekonometrických modelů na nich postavených a v neposlední řadě porovnání výnosnosi ekonometrického přístupu a technické analýzy.
Klíčová slova: zlato; technická analýza; ARIMA; ARIMAX; VAR; MACD; futures na zlato; fundamentální analýza; VECM; RSI; CCI; Stochastic momentum index

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finanční inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 11. 2020
Datum podání práce: 27. 1. 2022
Datum obhajoby: 10. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75201/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: