Finanční analýza společnosti Eutech, a. s

Název práce: Finanční analýza společnosti Eutech, a. s
Autor(ka) práce: Brachtlová, Gabriela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Dufková, Eva
Oponenti práce: Menzl, Vojtěch
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá finanční analýzou, zhodnocením finanční situace a jejího vývoje u společnosti EUTECH akciová společnost v období 2015–2019. Data, s kterými se v této práci pracuje, byla získána z veřejně dostupných zdrojů. Metodická a aplikační část jsou v práci propojeny, tedy nejdříve je popsána daná problematika teoreticky a hned poté je prakticky aplikována na dané společnosti, případně její konkurenci a odvětví. V závěru jsou shrnuty jednotlivé výstupy analýzy a je z nich vyvozeno zhodnocení společnosti.
Klíčová slova: bankrotní model; zpracovatelský průmysl; kovoobrábění; EUTECH akciová společnost; poměrové ukazatele; kovovýroba; finanční analýza; horizontální a vertikální analýza
Název práce: Financial analysis of the company Eutech, a. s
Autor(ka) práce: Brachtlová, Gabriela
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Dufková, Eva
Oponenti práce: Menzl, Vojtěch
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis is focused on the financial analysis of the public company EUTECH, evaluation of its financial situation and development during the years 2015–2019. The data used in this thesis was acquired from publicly available resources. The theoretical part and application of said methodology are linked. Firstly, the problem is theoretically described, then it’s applied on the company’s data, eventually on its competitors and the field. A summary of all outputs can be found at the end of this thesis, where a final evaluation of the company is also given.
Klíčová slova: EUTECH public company; manufacturing industry; metalworking; financial analysis; horizontal and vertical analysis; financial ratios; bankruptcy model

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 7. 2021
Datum podání práce: 31. 1. 2022
Datum obhajoby: 18. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77386/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: