Finanční analýza společnosti Maso Jičín, s. r. o

Název práce: Finanční analýza společnosti Maso Jičín, s. r. o
Autor(ka) práce: Turek, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Dufková, Eva
Oponenti práce: Menzl, Vojtěch
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je zpracování finanční analýzy společnosti Maso Jičín, s. r. o. za období 2015-2019 pomocí veřejně dostupných informací. Práce se skládá ze dvou částí. Metodická část vysvětluje pojmy, postupy a ukazatele finanční analýzy. V následující praktické části jsou tyto poznatky aplikovány na hlavní podnik, tři konkurenty a odvětví CZ – NACE 10.1. Práce je zakončena závěrečným zhodnocením a uvedením doporučení pro budoucnost.
Klíčová slova: Finanční analýza; masokombinát; horizontální analýza; vertikální analýza; rozdílové ukazatele; poměrové ukazatele; bankrotní model; bonitní model
Název práce: Financial analysis of the company Maso Jičín, s. r. o
Autor(ka) práce: Turek, Tomáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Dufková, Eva
Oponenti práce: Menzl, Vojtěch
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to conduct a financial analysis of the company Maso Jičín, s. r. o. between years 2015-2019 using publicly available information. The work consists of two parts. The methodological part explains terms, procedures and indicators of financial analysis. In the following practical part, these findings are applied to the main company, 3 competitors and industry CZ - NACE 10.1. The work ends with a final evaluation and recommendations for the future.
Klíčová slova: meat processing plant; horizontal analysis; vertical analysis; differential indicators; ratio indicators; bankruptcy model; creditworthy model; Financial analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 2. 2021
Datum podání práce: 4. 2. 2022
Datum obhajoby: 18. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76319/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: