Využití podpory MSP v podniku Sklenářství Jan Pachl

Název práce: Využití podpory MSP v podniku Sklenářství Jan Pachl
Autor(ka) práce: Pauliová, Daniela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vojík, Vladimír
Oponenti práce: Poslední, Radek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
zmapování podpor poskytovaných sektoru malého a středního podnikání se zaměřením na konkrétní podnik - Sklenářství.
Klíčová slova: podpory; malé a střední podnikání; MSP
Název práce: Using of subsidy in the firm Sklenářství Jan Pachl
Autor(ka) práce: Pauliová, Daniela
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vojík, Vladimír
Oponenti práce: Poslední, Radek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 9. 2006
Datum podání práce: 13. 9. 2006
Datum obhajoby: 13. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3842/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: