Finanční analýza společnosti RUPA, spol. s r.o

Název práce: Finanční analýza společnosti RUPA, spol. s r.o
Autor(ka) práce: Malysheva, Viktoriia
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Huňáček, Pavel
Oponenti práce: Jahodová, Lucie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je posouzení finančního zdraví společnosti RUPA, spol. s r.o. a prozkoumání jeho vývoje v letech 2016–2020. Následně zjistit a komplexně vyhodnotit finanční situaci společnosti a její postavení na trhu vůči konkurentům. Vymezit hlavní problémy, a nakonec navrhnout změny, které by ovlivnily současnou situaci.
Klíčová slova: finanční analýza; horizontální a vertikální analýza; poměrové ukazatele; bankrotní Altmanův model
Název práce: Financial analysis of RUPA, spol. s r.o
Autor(ka) práce: Malysheva, Viktoriia
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Huňáček, Pavel
Oponenti práce: Jahodová, Lucie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to determine the diagnosis of the financial health of the company RUPA, spol. s r.o. and to examine its development in the years 2016–2020, then to identify and evaluate a comprehensive financial situation of the company and its position in the market vis-à-vis competitors. Identify the main problems and finally suggest what could be changed to affect the current situation.
Klíčová slova: ratio indicators; Altman's Bankruptcy Predictive Model; horizontal and vertical analysis; financial analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 10. 2020
Datum podání práce: 15. 4. 2022
Datum obhajoby: 28. 4. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74678/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: