Potenciál rozšíření sportovního projektu Sazka Olympijský víceboj do dalších škol v České republice

Název práce: Potenciál rozšíření sportovního projektu Sazka Olympijský víceboj do dalších škol v České republice
Autor(ka) práce: Adamec, Richard
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Kočí, Kateřina
Oponenti práce: Zemanová, Veronika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce bylo definovat úpravy projektu Sazka Olympijský víceboj, aby se zvýšil potenciál rozšíření na další školy v ČR. V úvodu práce jsem představil důležitost pravidelného pohybu pro zdravý vývoj dětí. Dále jsem se věnoval popisu projektu Sazka Olympijský víceboj, který má za cíl motivovat děti k pravidelnému sportování. Pomocí SWOT analýzy a dotazníkového šetření na školách jsem vyhodnotil, kterými směry by se projekt měl dále rozvíjet. V závěrečné části jsem prezentoval konkrétní změny, kterými se zvýší atraktivita projektu pro školy a určil ty nejefektivnější, které by měly být realizovány jako první, aby bylo dosaženo cíle práce.
Klíčová slova: Význam pohybu pro děti; Sazka Olympijský víceboj; Rozvoj projektu
Název práce: Potential to Expand the Project Sazka Olympijský Víceboj to More Schools in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Adamec, Richard
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Kočí, Kateřina
Oponenti práce: Zemanová, Veronika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis was to define modifications to the project Sazka Olympijský víceboj in order to increase the potential for expansion to more schools in the Czech Republic. In the introduction of the thesis, I introduced the importance of regular exercise for the healthy development of children. Then I described the project Sazka Olympijský víceboj that aims to motivate children to participate in sports on regular basis. Using a SWOT analysis and a questionnaire survey at schools I set, how the project should be developed in general. In the final part, I presented concrete changes that will increase the attractiveness of the project for schools and identified the most effective ones that should be implemented first in order to achieve the aim of the thesis.
Klíčová slova: Sazka Olympijský víceboj; Project development; The importance of movement for children

Informace o studiu

Studijní program / obor: Sportovní diplomacie
Typ studijního programu: Celoživotní vzdělávání studijní program
Přidělovaná hodnost: MPA
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 1. 2022
Datum podání práce: 24. 4. 2022
Datum obhajoby: 6. 10. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79315/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: