Analýza rozsahu služeb a informačních zdrojů databáze Media Search a TAM-TAM

Název práce: Analýza rozsahu služeb a informačních zdrojů databáze Media Search a TAM-TAM
Autor(ka) práce: Řezáč, Miroslav
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šedivá, Zuzana
Oponenti práce: Žid, Norbert
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je vytvořit jednotný a ucelený popis informačního zdroje ? mediální databáze Media Search. Práce se rovněž zabývá srovnáním databáze s jiným webovým archivem článků - s databází TAM-TAM. První část práce popisuje vzhled a ovládání webového rozhraní mediálního archivu Media Search. Detailním způsobem se věnuje jednotlivým funkcím a může posloužit jako náhrada uživatelské příručky. Prostřední část je věnována vyhledávání v archivu, popisu jednotlivých operátorů a uvedení několika příkladů jak jednoduchých, tak i složených dotazů. Poslední část bakalářské práce je věnována srovnání databáze Media Search s konkurenční databází TAM-TAM. Demonstruje úroveň jednotlivých služeb v porovnání s konkurencí.
Klíčová slova: Media Search; fulltextové vyhledávání; operátory; databáze; Mediální archiv
Název práce: The analysis of information sources and range of services of MediaSearch database compared to TAM-TAM database
Autor(ka) práce: Řezáč, Miroslav
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Šedivá, Zuzana
Oponenti práce: Žid, Norbert
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 9. 2006
Datum podání práce: 1. 5. 2007
Datum obhajoby: 10. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3844/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: