Zakázaná reklama a regulace reklam

Název práce: Zakázaná reklama a regulace reklam
Autor(ka) práce: Rothschedlová, Natálie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Čermáková, Elvíra
Oponenti práce: Volfová, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce pojednává o zakázané reklamě a regulacích reklamy. Zkoumá, jaké reklamní metody jsou zakázané a jak je reklama regulována ze strany České republiky, a jak ze strany Evropské Unie. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena především na reklamu zakázanou, způsoby regulace reklamy, ale také na zakázané reklamní metody a způsoby regulace reklamy na výrobky způsobující závislost. V praktické části jsou poté představeny praktické příklady zakázaných reklam dle zakázaných reklamních metod. Ke splnění cílů napomohl online dotazník, kterého se zúčastnilo 336 respondentů. Dotazník byl doplněn hloubkovým rozhovorem s 10 respondenty.
Klíčová slova: Zakázaná reklama; Regulace reklamy; Reklamní metody
Název práce: Banned advertisement and advertisement regulations
Autor(ka) práce: Rothschedlová, Natálie
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Čermáková, Elvíra
Oponenti práce: Volfová, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor's thesis deals with prohibited advertising and advertising regulations. It examines which advertising methods are prohibited and how advertising is regulated. Furthermore, how the Czech Republic and the European Union regulate advertising. The work is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part is focused mainly on prohibited advertising and methods of advertising regulation, but also on prohibited advertising methods and methods of advertising regulation for products causing addiction. The practical part then presents practical examples of prohibited ads according to prohibited advertising methods. An online questionnaire with 336 respondents helped to meet the objectives. The questionnaire was supplemented by an in-depth interview with 10 respondents.
Klíčová slova: Prohibited advertising; advertisement regulations; Advertising methods

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 6. 2021
Datum podání práce: 24. 6. 2022
Datum obhajoby: 14. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77137/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: