The future development of Blockchain in Supply chain: Security and Transparency

Název práce: The future development of Blockchain in Supply chain: Security and Transparency
Autor(ka) práce: Choo, Chi Earn
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Křenková, Eva
Oponenti práce: Procházka, Petr
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis is mainly focusing on the Security and Transparency of blockchain adoption in Supply Chain.The terms “Supply Chain” and “Blockchain” are used to identify the supply chain management as either a “distributed” or “decentralised” system being adopted by companies depending on the policies and infrastructures being dominated into the combination of Supply Chain and Blockchain. Finally, all the important concepts relating to blockchain and SCM have been discussed in this study.
Klíčová slova: Blockchain; Supply Chain Management; Security; Transparency
Název práce: The future development of Blockchain in Supply chain: Security and Transparency
Autor(ka) práce: Choo, Chi Earn
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Křenková, Eva
Oponenti práce: Procházka, Petr
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Bakalářská práce se zaměřuje zejména na bezpečnost a transparentnost přijetí technologie blockchain v dodavatelském řetězci. Pojmy "dodavatelský řetězec" a "blockchain" jsou používány při identifikaci řetězců SCM buď jako "distribuovaných" nebo "decentralizovaných" v závislosti na základních politikách a infrastrukturách kombinujících SCM a technologie blockchain. Nakonec byly v této studii diskutovány všechny důležité koncepty týkající se technologie blockchain a SCM.
Klíčová slova: Blockchain; Supply Chain Management; Bezpečnost; Transparentnost

Informace o studiu

Studijní program / obor: International Business
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 6. 2021
Datum podání práce: 28. 4. 2022
Datum obhajoby: 1. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77069/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: