Comparing counter-terrorism strategies of Bush's and Trump's administrations

Název práce: Comparing counter-terrorism strategies of Bush's and Trump's administrations
Autor(ka) práce: Paterová, Dominika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kočí, Kateřina
Oponenti práce: Rainová, Gabriela
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This Master’s Thesis deals with the comparison of the US counter-terrorism strategies during the presidencies of George W. Bush Jr. and Donald Trump. As both presidents were from the Republican Party, the main purpose is to analyze and compare these strategies to understand how their administrations addressed terrorism. After the attacks of September 11, 2001, the threat of terrorism became the top priority for the US. The text mainly covers the period of 2001-2020. The primary sources are the doctrinal documents, interviews, and speeches. The conclusion tries to evaluate to what extent the approaches of both administrations differ.
Klíčová slova: counter-terrorism; Donald Trump; George W. Bush; security; terrorism; threat; United States of America
Název práce: Comparing counter-terrorism strategies of Bush's and Trump's administrations
Autor(ka) práce: Paterová, Dominika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kočí, Kateřina
Oponenti práce: Rainová, Gabriela
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This Master’s Thesis deals with the comparison of the US counter-terrorism strategies during the presidencies of George W. Bush Jr. and Donald Trump. As both presidents were from the Republican Party, the main purpose is to analyze and compare these strategies to understand how their administrations addressed terrorism. After the attacks of September 11, 2001, the threat of terrorism became the top priority for the US. The text mainly covers the period of 2001-2020. The primary sources are the doctrinal documents, interviews, and speeches. The conclusion tries to evaluate to what extent the approaches of both administrations differ.
Klíčová slova: counter-terrorism; Donald Trump; George W. Bush; security; terrorism; threat; United States of America

Informace o studiu

Studijní program / obor: International and Diplomatic Studies
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 5. 2021
Datum podání práce: 28. 4. 2022
Datum obhajoby: 1. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76950/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: