Praktická aplikace výběru pozemku

Název práce: Praktická aplikace výběru pozemku
Autor(ka) práce: Bourgeois, Nathalie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sekničková, Jana
Oponenti práce: Daniel, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je vytvoření matematického modelu pro optimální výběr vhodného pozemku nebo jejich kombinace. V bakalářské práci je popsána úloha batohu a záměr investování do pozemků. Model je omezen zejména dostupným rozpočtem a požadavky na kvalitu pozemku. Optimální řešení je hledáno za pomoci softwaru LINGO a MS Excel na základě reálných dat, implementace je provedena tak, že aplikaci může použít i uživatel neznalý problematiky matematického modelování.
Klíčová slova: úloha batohu; celočíselné lineární programování; investování
Název práce: Practical application of land selection
Autor(ka) práce: Bourgeois, Nathalie
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Sekničková, Jana
Oponenti práce: Daniel, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the work is to create a mathematical model for the optimal selection of suitable land or their combination. The bachelor's thesis describes the knapsack problem and the intention to invest in the land. The model is limited mainly by the available budget and land quality requirements. The optimal solution is sought with the help of LINGO and MS Excel software based on real data, the implementation is made so that the application can be used by a user unfamiliar with the problems of mathematical modeling.
Klíčová slova: knapsack problem; integer linear programming; investing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 1. 2021
Datum podání práce: 28. 4. 2022
Datum obhajoby: 22. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75798/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: