Vybrané právní a ekonomické aspekty fúze

Název práce: Vybrané právní a ekonomické aspekty fúze
Autor(ka) práce: Sobotka, Jiří
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Houska, Daniel
Oponenti práce: Klouda, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je popsat právní a ekonomickou stránku fúze společností Vodafone Czech republic a.s. a společnosti UPC Czech republic s.r.o. V právní části je zkoumáno, jaké právní kroky společnosti v projektu učinily. V ekonomické části je zkoumán ekonomický dopad fúze.
Klíčová slova: fúze; přeměny; právo
Název práce: Selected Legal and Economic Aspects of the Merger
Autor(ka) práce: Sobotka, Jiří
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Houska, Daniel
Oponenti práce: Klouda, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the thesis is to describe the legal and economic side of the merger of Vodafone Czech Republic a.s. and UPC Czech republic s.r.o. The legal part examines what legal steps the companies have taken in the project. In the economic part, the economic impact of mergers is examined
Klíčová slova: mergers; transformation; law

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra podnikového a evropského práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 2. 2021
Datum podání práce: 30. 6. 2023
Datum obhajoby: 13. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76239/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: