Návrh a implementace datového skladu v cloudovém prostředí pro projekt webové aplikace vybrané společnosti

Název práce: Návrh a implementace datového skladu v cloudovém prostředí pro projekt webové aplikace vybrané společnosti
Autor(ka) práce: Pěrůžek, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Maryška, Miloš
Oponenti práce: Sládek, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací datového skladu pro projekt webové aplikace. Významným aspektem celého technického řešení je to, že je postavené na cloudových službách, a to sice od společnosti Google. Kromě datového skladu práce pojednává i o napojení dat do vizualizačního nástroje a vytvoření základního dashboardu. Práce je dohromady tvořena šesti kapitolami, přičemž první dvě tvoří teoretickou část této diplomové práce a zbylé čtyři praktickou. V teoretické části je čtenář nejprve seznámen se základními aspekty datové analytiky a Business Intelligence, následně jednotlivými komponentami, ze kterých se typicky skládají Business Intelligence řešení a možnými architekturami pro Business Intelligence. Teoretickou část uzavírá kapitola věnovaná nástrojům, které jsou použity pro realizaci praktického řešení v praktické části. Praktická část se věnuje vlastnímu návrhu řešení a jeho následné implementaci s využitím nástrojů, které jsou představeny v teoretické části. Mezi cíli této práce bylo shromáždit požadavky na výsledné řešení, navrhnout datový sklad v cloudovém prostředí služby Big Query do společnosti Google, následně tento návrh implementovat, a to včetně tvorby datových pump a celkově automatizace zpracování dat a v neposlední řadě vytvořené řešení napojit do vizualizačního nástroje Google Data Studio a vytvořit v něm základní dashboard.
Klíčová slova: datový sklad; Data; datové tržiště; Business Intelligence; Big Query; Google Analytics; Data Studio; analytika; cloud
Název práce: Design and implementation of a data warehouse solution for a web application project
Autor(ka) práce: Pěrůžek, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Maryška, Miloš
Oponenti práce: Sládek, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis focuses on the design and implementation of a data warehouse solution for a web application project. An important aspect of the entire technological solution is that it is built using cloud tools and services offered by Google. Besides the data warehouse itself, this thesis presents how to connect the data to a data visualization tool and create a dashboard. The thesis has six chapters. The first two chapters are the theoretical part of the thesis, and the remaining four chapters are the practical part. The theoretical part describes the principles of data analytics and Business Intelligence, followed by its components, that usually create Business Intelligence solutions and eventually are presented possible architectures of BI solutions. At the end of the theoretical part are presented the tools, which were used for the implementation of the designed solution in the practical part. The practical part aims to describe the design and its implementation using the tools, which are presented in the theoretical part. The goals of this thesis were to gather requirements for the BI solution, design the data warehouse in the cloud environment using Google Big Query, followed by implementation of the designed solution including the set-up of ETL processes. The last of the goals was to connect the data warehouse to a visualization tool Google Data Studio and create a basic data dashboard.
Klíčová slova: Data; analytics; cloud; data warehouse; data market; Business Intelligence; Big Query; Google Analytics; Data Studio

Informace o studiu

Studijní program / obor: Informační systémy a technologie/Business Intelligence
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 10. 2021
Datum podání práce: 1. 5. 2022
Datum obhajoby: 3. 10. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78584/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: