Finanční analýza Severočeských dolů, a.s

Název práce: Finanční analýza Severočeských dolů, a.s
Autor(ka) práce: Korbelová, Iveta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Grünwald, Rolf
Oponenti práce: Korbová, Radana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Finační analýza se zabývá těžební společností - Severočeské doly, a.s., její činností, historií odvětví, též proběhlou privatizací této společnosti a dále se práce zabývá finanční analýzou, zhodnotit, jaké má společnost finanční zdraví, stabilitu a jak jedná vůči svému okolí,co se obchodních operací týče.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 9. 2006
Datum podání práce: 18. 9. 2006
Datum obhajoby: 19. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3849/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: