Nové Dvory – Developerský projekt – žlutý tým

Název práce: Nové Dvory – Developerský projekt – žlutý tým
Autor(ka) práce: Truszka, Štefan
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Kaizr, Jaroslav
Oponenti práce: Rýdlová, Barbora
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Táto záverečná práca sa venuje developerskému projektu v zadanej lokalite rozvojového územia Nových Dvorov v meste Praha. Práca pozostáva zo štyroch sekcií podľa rozdelenia tímu, a to z obchodnej, právnej, stavebnej a finančnej časti. Súčasťou práce je aj finančný model.
Klíčová slova: Development; Nové Dvory; Praha; IRR; nehnuteľnosti
Název práce: Nové Dvory – Developerský projekt – žlutý tým
Autor(ka) práce: Truszka, Štefan
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Kaizr, Jaroslav
Oponenti práce: Rýdlová, Barbora
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
This final thesis is about a development project in a given location of the opportunity zone Nove Dvory in the city of Prague. This thesis is divided into four sections according to the division of the team into business, legal, construction, and financial section. Thesis contains a financial model.
Klíčová slova: Development; Prague; IRR; Real Estate; Nove Dvory
Název práce: Nové Dvory – Developerský projekt – žlutý tým
Autor(ka) práce: Truszka, Štefan
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Kaizr, Jaroslav
Oponenti práce: Rýdlová, Barbora
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Tato závěrečná práce se věnuje developerskému projektu v zadané lokalitě rozvojového území Nových Dvorů ve městě Praha. Práce se skládá ze čtyř sekcí podle rozdělení týmu, a to z obchodní, právní, stavební a finanční části. Součástí práce je také finanční model.
Klíčová slova: Development; Nové Dvory; Praha; IRR; Nemovitosti

Informace o studiu

Studijní program / obor: MBA Nemovitosti a jejich oceňování
Typ studijního programu: Celoživotní vzdělávání studijní program
Přidělovaná hodnost: MBA
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 9. 2021
Datum podání práce: 8. 5. 2022
Datum obhajoby: 24. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80596/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: