Nové Dvory – Developerský projekt – žlutý tým

Název práce: Nové Dvory – Developerský projekt – žlutý tým
Autor(ka) práce: Gossányi, Jakub
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Kaizr, Jaroslav
Oponenti práce: Rýdlová, Barbora
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Táto záverečná práca sa venuje developerskému projektu v zadanej lokalite rozvojového územia Nových Dvorov v meste Praha. Práca je rozdelená do štyroch sekcií podľa rozdelenia tímu a to na obchodnú, právnu, stavebnú a finančnú časť. Súčasťou práce je finančný model.
Klíčová slova: nehnuteľnosti; Nové Dvory; Development; Praha; IRR
Název práce: Nové Dvory – Development project – yellow team
Autor(ka) práce: Gossányi, Jakub
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Kaizr, Jaroslav
Oponenti práce: Rýdlová, Barbora
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
This final work is devoted to a development project in a given location in the development area of Nové Dvorov in the city of Prague. The work is divided into four sections according to the division of the team into business, legal, construction and financial parts. Part of the work is a financial model.
Klíčová slova: Development; Prague; IRR; Nové Dvory; Real estate
Název práce: Nové Dvory – Developerský projekt – žlutý tým
Autor(ka) práce: Gossányi, Jakub
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Kaizr, Jaroslav
Oponenti práce: Rýdlová, Barbora
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Tato závěrečná práce se věnuje developerskému projektu v zadané lokalitě rozvojového území Nových Dvorů ve městě Praha. Práce je rozdělena do čtyř sekcí podle rozdělení týmu a to na obchodní, právní, stavební a finanční část. Součástí práce je finanční model.
Klíčová slova: Praha; Development; IRR; Nemovitosti; Nové Dvory

Informace o studiu

Studijní program / obor: MBA Nemovitosti a jejich oceňování
Typ studijního programu: Celoživotní vzdělávání studijní program
Přidělovaná hodnost: MBA
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 9. 2021
Datum podání práce: 8. 5. 2022
Datum obhajoby: 24. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80578/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: