Simulace loterijní hry

Název práce: Simulace loterijní hry
Autor(ka) práce: Rubeš, Ondřej
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Chrobok, Viktor
Oponenti práce: Kavřík, Dominik
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je vytvoření simulačního modelu dle skutečné loterijní hry. V teoretické části jsou popsané matematické a statistické metody použité v praktické části. Obsahuje i základní informace o legislativě a návrhy simulací. V praktické části jsou nejdříve předzpracovaná historická data a vytvořen regresní model, který vstupuje do modelu simulačního. Následně je popsán proces simulace a vytvoření simulačního modelu v prostředí Microsoft Excel. Nakonec jsou interpretovány výsledky jednotlivých simulací a souhrnně porovnány.
Klíčová slova: Simulace; Regrese; Sportka; Loterie
Název práce: Lottery game simulation
Autor(ka) práce: Rubeš, Ondřej
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Chrobok, Viktor
Oponenti práce: Kavřík, Dominik
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main purpose of this work is to create a simulation model according to a real lottery game. The theoretical part describes mathematical and statistical methods used to create this model. It also contains information about legislation and simulation proposals. Practical part includes data analysis, regression analysis and simulation model design. In the final part, simulations are executed, and their results are evaluated.
Klíčová slova: Lottery; Simulation; Regression; Sportka

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 1. 2022
Datum podání práce: 11. 12. 2022
Datum obhajoby: 2. 2. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79323/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: