Satelitní připojení Starlink

Název práce: Satelitní připojení Starlink
Autor(ka) práce: Šoulák, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Luc, Ladislav
Oponenti práce: Sedláček, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře s připojením k internetu pomocí satelitů Starlink od společnosti SpaceX a porovnat s aktuálními nabízenými možnostmi připojení k internetu v ČR jak v poměru kvality připojení, tak i cenové dostupnosti služeb. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. V první části se čtenář dozví, co je Starlink. Dále se čtenář dozví, jaké problémy konstelace satelitů Starlink způsobuje astronomům při pozorování vesmíru a jaké řešení společnost SpaceX navrhuje. V druhé části se zaměřím na aktuálně dosahovanou kvalitu a rychlost připojení a porovnám v několika parametrech s ostatními typy připojení k internetu, které jsou dostupné na území ČR.
Klíčová slova: Internetové připojení v ČR; Starlink; Internet; Satelitní připojení
Název práce: Satellite based internet access Starlink
Autor(ka) práce: Šoulák, Jan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Luc, Ladislav
Oponenti práce: Sedláček, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The goal of this bachelor thesis is to acquaint the reader with satellite-based internet connection known as Starlink, provided by SpaceX and compare it to other types of internet access in the Czech Republic, not only by quality but also price. In the first part of this thesis the reader will get acquainted with Starlink. Then, we will show the reader some issues Starlink currently faces. One of them being problems caused to astronomers and the solution SpaceX offers. In the second part we will focus on the availability and quality of internet access in the Czech Republic and compare StarlinX with them.
Klíčová slova: Satellite base internet connection Starlink; Internet; Internet, Internet access in Czech republic

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 10. 2021
Datum podání práce: 8. 5. 2022
Datum obhajoby: 23. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78882/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: