Návrh postupu svícení scén v audiovizuální tvorbě

Název práce: Návrh postupu svícení scén v audiovizuální tvorbě
Autor(ka) práce: Hemerková, Magdalena
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Truhlář, Filip
Oponenti práce: Krauz, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá analýzou funkce světla a jeho využitím v audiovizuální tvorbě. Teoretická část popisuje vlastnosti světla, jeho funkci a vliv na audiovizuální dílo. Praktická část obsahuje návrh postupu svícení scén, který je založen na hloubkových rozhovorech se třemi profesionálními kameramany a dvěma režiséry, kteří obohacují teoretickou část o své zkušenosti se svícením. Cílem práce je vytvoření praktického návrhu postupu svícení scén v audiovizuální tvorbě, který je odvozen z teoretického základu a hloubkových rozhovorů s konkrétními tvůrci. Tento postup svícení je následně použit na natáčení studentského filmu V Obraze v rámci předmětu Audiovizuální komunikace v letním semestru 2021/2022, vyučovaném na Katedře multimédií, Vysoké škole ekonomické, a je zhodnocena jeho využitelnost a užitečnost na natáčení.
Klíčová slova: film; osvětlování; audiovizuální tvorba; světlo
Název práce: The Design of Scene Lighting Process in Audiovisual Production
Autor(ka) práce: Hemerková, Magdalena
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Truhlář, Filip
Oponenti práce: Krauz, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The work focuses on the analysis of the function of light and its use in audiovisual production. The theoretical part describes the properties of light, its function and influence on audiovisual production. The practical part contains the design of the scene lighting process itself, which is based on in-depth interviews with three professional cameramen and two directors, who enrich the theoretical part with their experience with lighting. The aim of this work is to create a practical description of ideal lighting process, based on theoretical basis and in-depth interviews. The resulting lighting process is then used during the filming of the student film V Obraze and is evaluated for its usability and usefulness.
Klíčová slova: film; light; lighting; audiovisual production

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Multimédia v ekonomické praxi
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra multimédií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 11. 2021
Datum podání práce: 8. 5. 2022
Datum obhajoby: 22. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78822/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: