Implementace e-shopu pro prodej šperků ve frameworku Symfony

Název práce: Implementace e-shopu pro prodej šperků ve frameworku Symfony
Autor(ka) práce: Židoň, David
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vojíř, Stanislav
Oponenti práce: Luc, Ladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Popularita nakupování online roste čím dál více, v posledních letech došlo kvůli pandemii COVID-19 k obrovskému nárůstu lidí nakupujících na internetu. Podniky se tomuto trendu musejí umět přizpůsobit a poskytnout svým zákazníkům možnost nákupu přes e-shop. Způsobů implementace internetového obchodu je několik, cílem této práce je návrh a implementace e-shopu na míru pro prodej šperků v PHP frameworku Symfony. S klientem byl nejdříve sestaven seznam funkcionalit, které by e-shop měl mít. Následně byla provedena detailní analýza konkurenčních e-shopů a každému bylo přiřazeno slovní hodnocení. Dále byl vytvořen návrh aplikace obsahující konceptuální model databáze a wireframe uživatelského rozhraní. Návrh byl schválen klientem a následně došlo k implementaci aplikace. Implementovaná aplikace byla spuštěna v testovacím režimu pro provedení uživatelského testování, které umožnilo získat zpětnou vazbu. Aplikaci tak brzy půjde nasadit do produkčního prostředí podle vytvořeného plánu. Hlavním výsledkem celé práce je implementovaná aplikace odsouhlasená klientem.
Klíčová slova: Symfony; framework; PHP; webová aplikace; e-commerce; e-shop
Název práce: Implementing an e-commerce store for selling jewellery in the Symfony framework
Autor(ka) práce: Židoň, David
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vojíř, Stanislav
Oponenti práce: Luc, Ladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The popularity of online shopping is growing more and more, and in recent years there has been a huge increase in people shopping online due to the COVID-19 pandemic. Businesses need to be able to adapt to this trend and provide their customers with the ability to shop online. There are several ways to implement an e-commerce store, the aim of this thesis is to design and implement a custom e-commerce store for selling jewellery in the Symfony PHP framework. A list of features that the e-shop should have, was first created with the client. Subsequently, a detailed analysis of competing e-commerce stores was carried out and each was assigned a verbal rating. Next, an application design was created, including a conceptual database model and a wireframe of the user interface. The design was approved by the client and then the application was implemented. The implemented application was run in test mode to perform user testing and to obtain feedback. Thus, the application will soon be deployed to production environment according to the deployment plan. The main result of the thesis is the implemented application approved by the client.
Klíčová slova: framework; PHP; web application; e-commerce; Symfony; e-shop

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačního a znalostního inženýrství

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 10. 2021
Datum podání práce: 8. 5. 2022
Datum obhajoby: 22. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78536/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: