Na příkladu demonstrujte použití frameworku Django

Název práce: Na příkladu demonstrujte použití frameworku Django
Autor(ka) práce: Farkas, Lukáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pecinovský, Rudolf
Oponenti práce: Mazánek, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je seznámení s webovým frameworkem Django fungujícím na platformě Python. Práce analyzuje současný stav používaných platforem a představuje řadu oblíbených konkurenčních frameworků. Seznamuje se základními znalostmi práce s frameworkem Django, jako jsou jeho komponenty, funkcionality a paradigma. Také představuje základní webové technologie, které jsou využívány k tvorbě webových aplikací. Práce popisuje prvotní konfiguraci frameworku a zároveň demonstruje a rozebírá základní frameworkové výrazy na vytvořené demonstrativní aplikaci.
Klíčová slova: Python; Djago; framework; HTML; CSS; webové aplikace
Název práce: Demonstrate the use of the Django framework with an example
Autor(ka) práce: Farkas, Lukáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pecinovský, Rudolf
Oponenti práce: Mazánek, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je seznámení s webovým frameworkem Django fungujícím na platformě Python. Práce analyzuje současný stav používaných platforem a představuje řadu oblíbených konkurenčních frameworků. Seznamuje se základními znalostmi práce s frameworkem Django, jako jsou jeho komponenty, funkcionality a paradigma. Také představuje základní webové technologie, které jsou využívány k tvorbě webových aplikací. Práce popisuje prvotní konfiguraci frameworku a zároveň demonstruje a rozebírá základní frameworkové výrazy na vytvořené demonstrativní aplikaci.
Klíčová slova: Python; framework; CSS; web aplications; HTML; Django

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 1. 2022
Datum podání práce: 9. 5. 2022
Datum obhajoby: 21. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79461/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: