Analýza vlastností smart contractů nad krypto platformami se zaměřením na platformu Binance Smart Chain

Název práce: Analýza vlastností smart contractů nad krypto platformami se zaměřením na platformu Binance Smart Chain
Autor(ka) práce: Andrianov, Nikita
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sládek, Pavel
Oponenti práce: Maryška, Miloš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V poslední době vzniká velké množství krypto platforem a blockchainů s různým zaměřením a v různých odvětvích. Jedna z nejpopulárnějších kryptoměn a blockchain technologií je Ethereum (ETH), která využívá smart contracty k implementaci a vykonání funkcí ve své síti. Na druhé straně, využívání smart contractů na Ethereum blockchainu je velice drahé vinou neustále přetížené sítě. Kvůli tomu uživatelé krypto komunit více věnují svoji pozornost jiným alternativám. Jedna z levnějších a modernějších variant je Binance Smart Chain (BSC/BNB) – blockchain platforma od krypto burzy Binance. A díky tomu, že smart contracty na blockchainu Binance jsou kompatibilní se smart contracty ETH, a o Ethereum blockchainu bylo již vypracováno značné množství vědeckých prací s početným množstvím analýz, se tato bakalářská práce především věnuje analýze smart contractů na blockchainu Binance Smart Chain. Hlavním záměrem předkládané práce je určit odlišnosti smart contractů blockchain sítí BNB od ETH, a provést praktickou formální analýzu smart contractu BNB.
Klíčová slova: Ethereum; Blockchain; Smart contract; Binance Smart Chain; BNB
Název práce: Analysis of smart contract properties over crypto platforms, focusing on the Binance Smart Chain platform
Autor(ka) práce: Andrianov, Nikita
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Sládek, Pavel
Oponenti práce: Maryška, Miloš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Recently, there have been many crypto platforms and blockchains with different focuses and in other sectors being created. One of the most popular cryptocurrencies and blockchain technologies is Ethereum (ETH), which uses smart contracts to implement and execute functions in its network. On the other hand, smart contracts on the Ethereum blockchain are costly due to the constantly overloaded network. Because of this, users of crypto communities are paying more attention to other alternatives. One of those cheaper and more modern options is Binance Smart Chain (BSC/BNB) – a blockchain platform introduced by Binance crypto Exchange. And due to the fact that smart contracts on the Binance blockchain are compatible with ETH smart contracts, and a lot of scientific documents have already been issued and explained about the Ethereum blockchain, this bachelor’s thesis will be devoted to the analysis of smart contracts on the Binance Smart Chain blockchain. The primary purpose of this work is to find out the differences between the smart contracts of the BNB and ETH blockchain networks and to carry out a practical formal analysis of the BNB smart contract.
Klíčová slova: Smart contract; BNB; Blockchain; Binance Smart Chain; Ethereum

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 12. 2021
Datum podání práce: 9. 5. 2022
Datum obhajoby: 16. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79108/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: