Česká animovaná tvorba pro děti na mainstreamovém trhu

Název práce: Česká animovaná tvorba pro děti na mainstreamovém trhu
Autor(ka) práce: Miklica, Adam
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hucková, Barbara
Oponenti práce: Hanzlík, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Analýza české animované kinematografie pro děti ve srovnání s nejnavštěvovanějšími animovanými filmy v českých kinech v období 2000-2020. Pro pochopení pozice české animace na mezinárodním trhu bylo cílem popsat historické souvislosti (přechod ze socialistického modelu k dnešnímu), současnou perspektivu animovaných tvůrců skrz rozhovory a zároveň roli Státního fondu kinematografie a České televize. Literární rešerše obsahuje rozbor významu Disney-Pixar pro standard animované tvorby, trendy disneyfikace jakožto výčet komerčních možností, které v ČR mohou být využívány. S pomocí statistických dat Unie filmových distributorů, Asociace animovaného filmu Českého statistického úřadu byla kvalitativní data poměřována s relevantními statistickými údaji ohledně spotřebitelů a dotazníkem distributorů.
Klíčová slova: Český animovaný film; Disney; návštěvnost
Název práce: Czech animated film for children on the mainstream market
Autor(ka) práce: Miklica, Adam
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hucková, Barbara
Oponenti práce: Hanzlík, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Analysis of Czech animated cinema for children in comparison with the most visited animated films in Czech cinemas in the period 2000-2020. To understand the position of Czech animation on the international market, the goal was to describe the historical context (transition from the socialist model to the current one), the current perspective of animation creators through interviews and the role of the Státní fond kinematografie and Česká televize. The literature research includes an analysis of the importance of Disney-Pixar for the standard of animation production, trends of Disneyfication as well as a list of commercial opportunities that can be exploited in the Czech Republic. With the help of statistical data from the Union of Film Distributors, the ČSÚ and the ASAF distributor questionnaire the qualitative data was compared with relevant statistical data regarding consumers.
Klíčová slova: commercial success; Czech animation; Disney

Informace o studiu

Studijní program / obor: Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 2. 2022
Datum podání práce: 11. 5. 2022
Datum obhajoby: 22. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79824/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: