Sociální sítě jako marketingový nástroj

Název práce: Sociální sítě jako marketingový nástroj
Autor(ka) práce: Jíra, Jakub
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zamazalová, Marcela
Oponenti práce: Koudelka, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Sociální sítě jsou v dnešní době klíčovým prvkem společností ke komunikaci se svými zákazníky. Zároveň mohou sloužit k propagaci, informacím o produktech a službách. Internetový marketing můžeme rozdělit do několika forem, jednou z nejaktuálnějších je využití influencer marketingu v rámci marketingové komunikace, jenž si zakládá na názoru veřejně známé osoby s velkým počtem sledujících na sociálních sítích. Cílem této bakalářské práce je seznámit a vysvětlit čtenáři pojmy spojené s marketingem na sociálních sítích a zjistit vliv reklamních příspěvků na uživatele těchto sítí.
Klíčová slova: marketingová komunikace; reklama; Influencer marketing; online marketing; sociální sítě; marketing
Název práce: Social networks as a marketing tool
Autor(ka) práce: Jíra, Jakub
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zamazalová, Marcela
Oponenti práce: Koudelka, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Social networks are nowadays a key element of companies to communicate with their customers. At the same time, they can be used to promote products, information about products and services. Internet marketing can be divided into several forms, one of the most current is the use of influencer marketing in marketing communications, which is based on the opinion of public acquaintances with a large number of followers on social networks. The aim of this bachelor thesis is to acquaint and explain to readers the concepts associated with marketing on social networks and to find out how social networks and their’s advertisement posts affect the users of these social networks.
Klíčová slova: Social networks; advertisement; influencer; marketing communication; online marketing; Social media

Informace o studiu

Studijní program / obor: Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 12. 2021
Datum podání práce: 20. 9. 2022
Datum obhajoby: 19. 10. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79355/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: