Tradice výroby dětských kočárků na Mělníku a její vliv na ekonomický a sociokulturní rozvoj regionu

Název práce: Tradice výroby dětských kočárků na Mělníku a její vliv na ekonomický a sociokulturní rozvoj regionu
Autor(ka) práce: Kotíková, Kateřina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Malcová, Zuzana
Oponenti práce: Hucková, Barbara
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se věnuje tradici výroby dětských kočárků v mělnickém regionu. Cílem práce je analyzovat, jakým způsobem tato tradice ovlivnila ekonomický a sociokulturní rozvoj regionu. Také zkoumá, jak se tradice dochovala do dnešní doby, jak je udržována a rozvíjena v rámci mělnické společnosti. V teoretická části jsou vymezeny pojmy region, regionální politika, regionální kultura a regionální rozvoj. Prostor je věnován také úvodu do teorie podnikání. Dále mapuje historický vývoj výroby kočárků ve světě i v České republice. Obsahuje stručnou charakteristiku mělnického regionu, a to z pohledu historie, kultury a hospodářského vývoje. Praktická část práce je zaměřena na zmapování historie výroby kočárků přímo v rámci mělnického regionu, a to na základě informací získaných z rozhovorů. Věnuje se také analýze výsledků dotazníkového šetření, které mělo za cíl stanovit, jakým způsobem je tato tradice ukotvena ve vědomí současných obyvatel regionu. V posledních kapitolách práce analyzuje vliv tradice na rozvoj regionu, a to z ekonomického a sociokulturního pohledu.
Klíčová slova: dětské kočárky; tradice; region; regionální rozvoj; regionální kultura; výrobní podnik
Název práce: The tradition of baby carriage production in Melnik region and its influence on economic and sociocultural regional development
Autor(ka) práce: Kotíková, Kateřina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Malcová, Zuzana
Oponenti práce: Hucková, Barbara
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor’s thesis is focused on the tradition of baby carriage production in Melnik region. Its aim is to analyse whether this tradition has influenced the economic and sociocultural development of this region. Another purpose of this thesis is to determine the current state of this regional tradition and how the tradition is viewed by the residents of the Melnik region. The theoretical part of the thesis defines important concepts related to the topic, such as region, regional politics, regional development, regional culture, and entrepreneurship. Furthermore, it contains the history and development of baby carriage production in the world as well as in the Czech Republic and fundamental characterisation of the selected Melnik region. The practical part focuses on the history and development of the baby carriage production in the Melnik region based on the information provided by interviews. Moreover, the thesis also analyses the importance of the tradition for the residents of the selected territory based on the results of an undertaken survey. The last section of the practical part evaluates the influence of the tradition on regional development.
Klíčová slova: region; regional culture; manufacturing business; baby carriages; tradition; regional development

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 11. 2021
Datum podání práce: 10. 5. 2022
Datum obhajoby: 22. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78770/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: