Strategic Analysis of the DAAD organization (Deutscher Akademischer Austauschdienst) on the Market of international education in the United States

Název práce: Strategic Analysis of the DAAD organization (Deutscher Akademischer Austauschdienst) on the Market of international education in the United States
Autor(ka) práce: Carpio Camargo, Jose
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pernica, Karel
Oponenti práce: Pernica, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Strategická analýza organizace Deutscher Akademischer Austauschdienst na mezinárodním vzdělávacím trhu. Strategická analýza si klade za cíl poskytnout užitečná manažerská doporučení pro organizaci Deutscher Akademischer Austauschdienst s cílem zvýšit počet amerických studentů se zájmem o studium v ​​Německu.
Klíčová slova: Mezinárodní vzdělávání; Strategická analýza; Německo
Název práce: Strategic Analysis of the DAAD organization (Deutscher Akademischer Austauschdienst) on the Market of international education in the United States
Autor(ka) práce: Carpio Camargo, Jose
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pernica, Karel
Oponenti práce: Pernica, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Strategic analysis of the Deutscher Akademischer Austauschdienst organisation on the international education market. The strategic analysis aims to provide useful managerial recommendations for the Deutscher Akademischer Austauschdienst organisation in order to increase the number of American students interested in studying in Germany.
Klíčová slova: Germany; International Education; Strategic Analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Bachelor of Business Administration
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 1. 2022
Datum podání práce: 11. 5. 2022
Datum obhajoby: 27. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80560/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: