Business Plan - Retail Network Kazakhstan

Název práce: Business plan: Retail network in Kazakhstan
Autor(ka) práce: Taran, Alexey
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pernica, Karel
Oponenti práce: Kubíček, Aleš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The main goal of the thesis is to provide a business plan for creating a new retail network in the Republic of Kazakhstan which will provide people with everything needed in everyday life by opening small convenience stores within walking distance from their homes. The theoretical part covers the business plan structure and explains the necessary analyses. The practical part applies already described studies in theoretical one such as PESTEL, Porter’s five forces, SWOT, etc. The financial part of the business plan shows the potential launch phase budget for opening fifteen stores in two cities in the country. It provides information about the financial development strategy of the company for the following five years.
Klíčová slova: Stores near home; Business plan; Retail network; Republic of Kazakhstan
Název práce: Business Plan - Retail Network Kazakhstan
Autor(ka) práce: Taran, Alexey
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pernica, Karel
Oponenti práce: Kubíček, Aleš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The main goal of the thesis is to provide a business plan for creating a new retail network in the Republic of Kazakhstan which will provide people with everything needed in everyday life by opening small convenience stores within walking distance from their homes. The theoretical part covers the business plan structure and explains the necessary analyses. The practical part applies already described studies in theoretical one such as PESTEL, Porter’s five forces, SWOT, etc. The financial part of the business plan shows the potential launch phase budget for opening fifteen stores in two cities in the country. It provides information about the financial development strategy of the company for the following five years.
Klíčová slova: Retail network; Republic of Kazakhstan; Business plan; Stores near home

Informace o studiu

Studijní program / obor: Bachelor of Business Administration
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 2. 2022
Datum podání práce: 11. 5. 2022
Datum obhajoby: 1. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80048/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: