Strategic Analysis of the company X5 Retail Group in the Russian Federation

Název práce: Strategic Analysis of the company X5 Retail Group in the Russian Federation
Autor(ka) práce: Dogadin, Mikhail
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pernica, Karel
Oponenti práce: Kubíček, Aleš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The subject of this bachelor's thesis is a food retail company X5 Group, which sells food products in the Russian Federation. The analysis includes consideration of the external and internal environment using the methods described in the theoretical part of the thesis and used in the practical part. At the end, recommendations for the future will be offered.
Klíčová slova: X5 Group; Food retail; Strategic analysis
Název práce: Strategic Analysis of the company X5 Retail Group in the Russian Federation
Autor(ka) práce: Dogadin, Mikhail
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pernica, Karel
Oponenti práce: Kubíček, Aleš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The subject of this bachelor's thesis is a food retail company X5 Group, which sells food products in the Russian Federation. The analysis includes consideration of the external and internal environment using the methods described in the theoretical part of the thesis and used in the practical part. At the end, recommendations for the future will be offered.
Klíčová slova: X5 Group; Food retail; Strategic analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Bachelor of Business Administration
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 2. 2022
Datum podání práce: 11. 5. 2022
Datum obhajoby: 1. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79908/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: