Analýza spokojenosti zaměstnanců

Název práce: Analýza spokojenosti zaměstnanců
Autor(ka) práce: Pruner, Petr
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šlechtová, Jitka
Oponenti práce: Švecová, Lenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá marketingovým výzkumem, jeho členěním, metodami a fázemi marketingového výzkumu. Náplní práce provedení písemného šetření ve Stavebním závodě Zevosu, a.s., analýza zjištěných dat a zpracování výsledků spokojenosti zaměstnanců. Závěrem je managementu doporučeno, jak zvýšit spokojenost zaměstnanců.
Klíčová slova: kvalitativní výzkum; dotazník; písemné šetření; marketingový výzkum; spokojenost

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 9. 2006
Datum podání práce: 21. 9. 2006
Datum obhajoby: 13. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3855/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: