Changing trade and freight distribution intensities: city logistics and rural development

Název práce: Changing trade and freight distribution intensities: city logistics and rural development
Autor(ka) práce: Mishra, Sandeep Kumar
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kolář, Petr
Oponenti práce: Martínez, Felipe
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Master's thesis, "Changing trade and freight distribution intensities: city logistics and rural development" is categorized into two parts: first, identified the current ongoing issues in the urban area associated with freight transportation vehicles and provide the solutions to the policymakers of the logistics providers, and to the administrators for obtaining the economic benefits with the reduction of social cost. And second, identified the ongoing issues in the rural area and provide solutions to the policymakers for rural development. Quantitative analysis has been conducted based on the identified factor's weight, volume, distance, and freight value for policymaking, where weight, volume, and distance are independent variables and freight value is the dependent variable.
Klíčová slova: Logistics; Policy; Vehicle; Volume; City; Distance; Administrator; European Union; Fixed freight; Freight; Urban area; Variable freight; Logistics provider; Rural area; Transportation
Název práce: Changing trade and freight distribution intensities: city logistics and rural development
Autor(ka) práce: Mishra, Sandeep Kumar
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kolář, Petr
Oponenti práce: Martínez, Felipe
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Master's thesis, "Changing trade and freight distribution intensities: city logistics and rural development" is categorized into two parts: first, identified the current ongoing issues in the urban area associated with freight transportation vehicles and provide the solutions to the policymakers of the logistics providers, and to the administrators for obtaining the economic benefits with the reduction of social cost. And second, identified the ongoing issues in the rural area and provide solutions to the policymakers for rural development. Quantitative analysis has been conducted based on the identified factor's weight, volume, distance, and freight value for policymaking, where weight, volume, and distance are independent variables and freight value is the dependent variable.
Klíčová slova: Logistics; Logistics provider; Rural area; Transportation; Urban area; Variable freight; Distance; European Union; Fixed freight; Administrator; City; Vehicle; Volume; Freight; Policy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 12. 2021
Datum podání práce: 22. 8. 2022
Datum obhajoby: 15. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78950/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: