Ekonomické aspekty managementu hudebního eventu v památkových objektech na příkladu Pražské tržnice

Název práce: Ekonomické aspekty managementu hudebního eventu v památkových objektech na příkladu Pražské tržnice
Autor(ka) práce: Kočiš, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Patočka, Jiří
Oponenti práce: Matoušková, Anna
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je zmapování hudebních eventů pořádaných v Pražské industriální památce 20. století, Pražské tržnici a zachytit unikátnost Pražské tržnici v kontextu hudebních eventů a popsat specifika spojená s jejich pořádání. Použitá metodika výzkumu je kombinací komparatistiky dle. Adama Przeworskiho, případové studie a rozhovorů s aktéry. Výsledkem je popis pořádaných eventů v areálu, popis jeho vhodnosti k pořádání a unikátních vlastností a popis předpokladů k pořádání.
Klíčová slova: Eventy; Pražská tržnice; industriální památky; Pořádání
Název práce: Economic aspects of music event management in industrial heritage monuments on the example of the Prague Market (Pražská tržnice)
Autor(ka) práce: Kočiš, Tomáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Patočka, Jiří
Oponenti práce: Matoušková, Anna
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the work is to map the music events held in the Prague industrial heritage site of the early 20th century, Prague Market and to capture the uniqueness of the heritage site in the context of music events and describe the specifics associated with their organization. The research methodology used is a combination of comparative studies according to. Adam Przeworski, case studies and interviews with stakeholders. The result of thesis is a description of events organized in the area, a description of its suitability for organizing musical events and a description of the prerequisites for organizing said events in industrial cultural heritage.
Klíčová slova: Events; Organising ; Prague Market; Industrial heritage

Informace o studiu

Studijní program / obor: Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 10. 2021
Datum podání práce: 11. 5. 2022
Datum obhajoby: 22. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78519/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: