Finančné spravodajské jednotky v Českej republike, Švajčiarsku a Spojenom kráľovstve

Název práce: Finančné spravodajské jednotky v Českej republike, Švajčiarsku a Spojenom kráľovstve
Autor(ka) práce: Machatová, Martina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Radová, Jarmila
Oponenti práce: Panoš, Jiří
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá finančnými spravodajskými jednotkami v Českej republike, Švajčiarsku a Spojenom kráľovstve. Práca zahŕňa teoretické vymedzenie finančných spravodajských jednotiek a ich medzinárodnej spolupráce. Ďalej sa venuje konkrétnym spravodajským jednotkám, vysvetleniu ich fungovania a kompetencií. Na záver porovnáva medzi sebou vybrané finančné spravodajské jednotky, ich silné a slabé stránky, ako aj hodnotenia od medzinárodných organizácií na základe verejne dostupných dát.
Klíčová slova: oznámenie podozrivého obchodu; Švajčiarsko; Spojené kráľovstvo; Finančná spravodajská jednotka; pranie špinavých peňazí; FATF; MONEYVAL; Česká republika
Název práce: Finančné spravodajské jednotky v Českej republike, Švajčiarsku a Spojenom kráľovstve
Autor(ka) práce: Machatová, Martina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Radová, Jarmila
Oponenti práce: Panoš, Jiří
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá finančními zpravodajskými jednotkami v České republice, Švýcarsku a Spojeném království. Práce zahrnuje teoretické vymezení finančních zpravodajských jednotek a jejich mezinárodní spolupráce. Dále se věnuje konkrétním zpravodajským jednotkám, vysvětlení jejich fungování a kompetencí. Na závěr mezi sebou porovnává vybrané finanční zpravodajské jednotky, jejich silné a slabé stránky, a také i hodnocení od mezinárodních organizací na základě veřejně dostupných dat.
Klíčová slova: Finanční zpravodajská jednotka; praní špinavých peněz; FATF; MONEYVAL; oznámení podezřelého obchodu; Česká republika; Švýcarsko; Spojené království
Název práce: Financial intelligence units in the Czech Republic, Switzerland and the United Kingdom
Autor(ka) práce: Machatová, Martina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Radová, Jarmila
Oponenti práce: Panoš, Jiří
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
This thesis deals with financial intelligence units in the Czech Republic, Switzerland and the United Kingdom. The work includes a theoretical definition of financial intelligence units and their international cooperation. It also deals with specific intelligence units, explaining their operation and competencies. Finally, it compares selected financial intelligence units, their strengths and weaknesses, as well as evaluates the international organizations on the basis of publicly available data.
Klíčová slova: money laundering; MONEYVAL; FATF; suspicious activity reports; Czech Republic; Switzerland; United Kingdom; Financial intelligence unit

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 1. 2022
Datum podání práce: 12. 5. 2022
Datum obhajoby: 17. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79709/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: