Vliv čínských přímých zahraničních investic na ekonomický růst subsaharské Afriky v letech 2003-2020

Název práce: Vliv čínských přímých zahraničních investic na ekonomický růst subsaharské Afriky v letech 2003-2020
Autor(ka) práce: Nastoupil, Michal
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Loužek, Marek
Oponenti práce: Ševčíková, Michaela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce zkoumá na základě analýzy panelových dat vliv čínských přímých zahraničních investic (PZI) na ekonomický růst a exportní výkonnost 41 zemí subsaharské Afriky v letech 2003-2020. Za poslední dvě desetiletí se čínské PZI v subsaharské Africe značně navýšily. Podle růstové teorie vede nárůst investic ve svém důsledku ke zvýšení ekonomického růstu. Analyzovaná data byla získána z Ministerstva obchodu Čínské lidové republiky (MOFCOM) a databáze World Development Indicators (WDI) Světové banky. Výsledky analýzy naznačují, že PZI z Číny nejsou pro ekonomický růst v zemích subsaharské Afriky významné. Na ekonomický růst mají pozitivní a významný vliv lidský kapitál, otevřenost obchodu a domácí investice. Inflace má na druhou stranu negativní dopad na ekonomický růst. Výsledky dále naznačují, že čínské PZI s největší pravděpodobností nemají významný dopad na exportní výkonnost zemí subsaharské Afriky.
Klíčová slova: ekonomický růst; přímé zahraniční investice; Čína; subsaharská Afrika
Název práce: The Impact of Chinese Foreign Direct Investment on Economic Growth in Sub-Saharan Africa between 2003 and 2020
Autor(ka) práce: Nastoupil, Michal
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Loužek, Marek
Oponenti práce: Ševčíková, Michaela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis investigates the effect of Chinese foreign direct investment (CFDI) on economic growth and export performance in 41 sub-Saharan African countries from 2003 to 2020, based on panel data. CFDI in sub-Saharan Africa has increased significantly over the last two decades. According to growth theory, an increase in investments leads to an increase in economic growth. The study employed secondary data from different sources mainly accessed from China's Ministry of Commerce (MOFCOM) and World Bank’s World Development Indicators (WDI) database. The results of the analysis show that FDI from China is not significant for economic growth in sub-Saharan African countries. However, domestic economic conditions such as human capital, trade openness, and domestic investment have a significant positive effect on economic growth. On the other hand, inflation has a negative impact on economic growth. The results also indicate that CFDI most likely does not have a significant impact on the export performance of sub-Saharan African countries.
Klíčová slova: China; foreign direct investment; sub-Saharan Africa; economic growth

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 6. 2021
Datum podání práce: 12. 5. 2022
Datum obhajoby: 28. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77170/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: