Fundamentální analýza společnosti Beyond Meat, inc

Název práce: Fundamentální analýza společnosti Beyond Meat, inc
Autor(ka) práce: Vasyliev, Dmytro
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Musílek, Petr
Oponenti práce: Dongres, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce je zaměřena na fundamentální analýzu akcií společnosti Beyond Meat, inc. Ve třech hlavních kapitolách je tato společnost analyzována na globální, odvětvové a firemní úrovni. Globální fundamentální analýza zkoumá potenciální vliv vybraných makroekonomických veličin na kurz akciových titulů. Odvětvová analýza se zabývá charakteristikou sektoru rostlinného masa. Cílem firemní fundamentální analýzy je detailní analýza společnosti Beyond Meat, inc s její konkurencí a stanovení vnitřní hodnoty akcie. Na závěr je formulováno investiční doporučení.
Klíčová slova: Vnitřní hodnoty akcie; Beyond Meat, inc; Fundamentální analýza
Název práce: A fundamental analysis of Beyond Meat, inc
Autor(ka) práce: Vasyliev, Dmytro
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Musílek, Petr
Oponenti práce: Dongres, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The master thesis is focused on a fundamental analysis of Beyond Meat, inc's share price. This company is analyzed at the global, industry, and corporate levels in three main chapters. First, the fundamental global analysis examines the potential impact of selected macroeconomic variables on the stock price. The sector analysis deals with the characteristics of the plant-based meat sector. The goal of the company's fundamental analysis is to analyze Beyond Meat, inc with its competitors and determine the share's intrinsic value. Finally, an investment recommendation is formulated.
Klíčová slova: Fundamental analysis; Intrinsic stock value; Beyond Meat, inc

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 10. 2021
Datum podání práce: 13. 5. 2022
Datum obhajoby: 22. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78558/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: