-

Název práce: Analýza efektivity algoritmov v modeloch rozvrhovania produkcie
Autor(ka) práce: Krumplík, Miroslav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Fiala, Petr
Oponenti práce: Pelikán, Jan
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The objective is to compare the efficiency of methods for the optimization of a flowshop scheduling. One of them is my proposed diploma heuristic method, second is Campbell-Dudek-Smith heuristic method. On a general flowshop situation, all jobs are processed on a various machines in the same order and all jobs are completely predefined. The paper determines both a sequence of the jobs and an allocation of constrained resources in order to minimize the overall completion time or the makespan.
Klíčová slova: rozvrh; prestoj; heuristika; procesor; dávka

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 8. 2006
Datum podání práce: 1. 8. 2006
Datum obhajoby: 12. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3858/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: