Analýza podmínek pro zisk pořadatelství šampionátu typu ME nebo MS v zápase a možnosti jejich naplnění v ČR

Název práce: Analýza podmínek pro zisk pořadatelství šampionátu typu ME nebo MS v zápase a možnosti jejich naplnění v ČR
Autor(ka) práce: Scheiner, Václav
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Dubský, Zbyněk
Oponenti práce: Smolík, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato závěrečná práce analyzuje podmínky pro zisk pořadatelství šampionátu v zápase. Cílem bylo zjistit, co všechno musí pořadatel splnit, aby naplnil pravidla mezinárodní federace zápasu. Rovněž bylo cílem zjistit, co je nutné pro pořadatelství jako takové. Práce také řešila možnosti Svazu zápasu ČR tyto podmínky naplnit a zda by mohl takovou akci pořádat. Bylo zjištěno, že v současné době Svaz zápasu ČR není schopen uspořádat šampionát v žádné věkové kategorii. Důvodem je finanční nestabilita svazu a neochota členů svazu podílet se na organizaci. V závěru práce byly navrženy kroky, které by měl v následujících letech SZČR učinit, aby šampionát mohl úspěšně uspořádat.
Klíčová slova: Zápas; Svaz; Šampionát; Pořadatelství; Organizace; Sport; Mistrovství
Název práce: Analysis of the requirements to acquire and host European or World wrestling championships and possibilities to meet such requirements in Czech Republic
Autor(ka) práce: Scheiner, Václav
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Dubský, Zbyněk
Oponenti práce: Smolík, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis analyzed the requirements to acquire and host international wrestling championships. The objective was to identify all key prerequisites in order to meet United World Wrestling requirements and successfully organize wrestling championships. Additionally, the thesis assessed Czech Wrestling Federation´s ability to meet such requirements. The conclusion is the Czech Wrestling Federation is currently not able to organize any wrestling championships in any age category. The key reasons are current financial difficulties and lack of commitment across the Czech federation to support such an event. Lastly, the thesis proposes steps the Czech Wrestling Federation should take in order to be able to organize wrestling championships successfully in the future.
Klíčová slova: Federation; Wrestling; Championships; Organizing; Organization; Sport

Informace o studiu

Studijní program / obor: Sportovní diplomacie
Typ studijního programu: Celoživotní vzdělávání studijní program
Přidělovaná hodnost: MPA
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 1. 2022
Datum podání práce: 15. 5. 2022
Datum obhajoby: 6. 10. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79483/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: