Systém nástrojů pro zvýšení množství pravidelné fyzické aktivity v každodenním životě občanů České republiky

Název práce: Systém nástrojů pro zvýšení množství pravidelné fyzické aktivity v každodenním životě občanů České republiky
Autor(ka) práce: Havrdová, Jana
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Peterková, Jana
Oponenti práce: Kraus, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Nedostatek pohybových aktivit napříč populací je jednou z hlavních příčin zvýšeného výskytu civilizačních onemocnění, které nejen výrazně zhoršují kvalitu života jednotlivce, ale také stojí nemalé náklady na zdravotní péči. Přirozeného pohybu ve společnosti výrazně ubývá, proto je ho třeba vrátit do každodenního života. Práce navrhuje model strategické spolupráce klíčových partnerů pro podporu pohybových aktivit v populaci. Mezi takové partnery zařazuje vedle rodiny zejména školu, sportovní prostředí, státní správu i samosprávu na úrovni krajů, měst a obcí, lékaře a zdravotní pojišťovny, podnikatelský sektor fitness, zaměstnavatele a další. Zaměřuje se na charakteristiku jednolivých sektorů, nastavení jejich potenciálu pro podporu pravidelného pohybu ve společnosti a nabízí systémovou mezioborovou spolupráci.
Klíčová slova: psychická kondice; prevence civilizačních onemocnění; fyzická kondice; sport; podpora pohybové aktivity; podpora zdraví; fitness
Název práce: A system of tools to increase the amount of regular physical activity in the everyday life of the citizens of the Czech Republic
Autor(ka) práce: Havrdová, Jana
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Peterková, Jana
Oponenti práce: Kraus, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Lack of physical activity across the population is one of the main causes of the increased incidence of civilization diseases, which not only significantly impair the quality of life of individuals but also cost considerable healthcare costs. Physical activity is declining significantly in society and needs to be brought back into everyday life. This thesis proposes a model of strategic cooperation between key partners to promote and support physical activity in the population. In addition to the family, such partners include schools, sporting environments, state and local government at the level of regions, cities and municipalities, medical sector and health insurance companies, fitness sector, employers and others. It focuses on the characteristics of each sector, setting their potential for promoting regular exercise in society and offering systemic interdisciplinary cooperation.
Klíčová slova: health; sport; physical activity support; fitness; physical health; mental health; civilisation diseases prevention

Informace o studiu

Studijní program / obor: Sportovní diplomacie
Typ studijního programu: Celoživotní vzdělávání studijní program
Přidělovaná hodnost: MPA
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 1. 2022
Datum podání práce: 7. 6. 2022
Datum obhajoby: 6. 10. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79351/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: