Návrh projektu Evropské univerzitní šermířské ligy

Název práce: Návrh projektu Evropské univerzitní šermířské ligy
Autor(ka) práce: Šámalová, Anna
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Votoupalová, Markéta
Oponenti práce: Kundera, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem závěrečné práce je připravit podklady pro založení Evropské univerzitní šermířské asociace, která bude zaštiťovat pořádání pravidelných soutěží Evropské univerzitní šermířské ligy. Zprostředkujícím cílem bude kontaktování evropských univerzit pro účely zapojení do projektu a vytvoření mapy evropských univerzit, kde je vyučován šerm. Propojení naleznou sportovci právě v kulturně-sociálním aspektu projektu, kde bude docházet ke sbližování kultur států Evropy, a to v rámci vzdělávání na seminářích projektu a sportovního principu fair play uplatňovanému při samotných zápasech.
Klíčová slova: šerm; univerzitní liga; projekt; univerzity; Evropa; návrh
Název práce: Proposal of the European University Fencing League project
Autor(ka) práce: Šámalová, Anna
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Votoupalová, Markéta
Oponenti práce: Kundera, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the thesis is to prepare the basis for the establishment of the European University Fencing Association, which will organize regular competitions of the European University Fencing League. The intermediate objective will be to contact European universities for the purpose of joining the project and to create a map of European universities where fencing is taught. It is in the cultural and social aspect of the project that the athletes will find a link, where the cultures of the European countries will be brought closer together, through the education provided in the project's seminars and the sporting principle of fair play applied in the matches themselves.
Klíčová slova: project; university; league; fencing; Europe

Informace o studiu

Studijní program / obor: Sportovní diplomacie
Typ studijního programu: Celoživotní vzdělávání studijní program
Přidělovaná hodnost: MPA
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 1. 2022
Datum podání práce: 15. 5. 2022
Datum obhajoby: 6. 10. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79306/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: