Příprava k potenciálnímu rebrandingu společnosti Sberbank Česká Republika z pohledu marketingu

Název práce: Příprava k potenciálnímu rebrandingu společnosti Sberbank Česká Republika z pohledu marketingu
Autor(ka) práce: Sergeenko, Aleksandra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Přibil, Jiří
Oponenti práce: Bína, Vladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je prozkoumat zdraví společnosti Sberbank z pohledu brandu a dále dle provedeného výzkumu posoudit, jakou pozici na trhu zastupuje brand Sberbank a zda je daná značka připravena k potenciálnímu rebrandingu. První část práce je věnovaná teoretickým výcho-diskům zkoumaných témat. Druhá část je výzkumná a zahrnuje přípravu do-tazníkového setření spolu s jeho praktickým provedením, následuje analýza jeho výstupů, sestavení SWOT analýzy a nakonec návrh doporučení.
Klíčová slova: Rebranding; Marketing; Brand
Název práce: Preparation for the potential rebranding of Sberbank Czech Republic from a marketing perspective
Autor(ka) práce: Sergeenko, Aleksandra
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Přibil, Jiří
Oponenti práce: Bína, Vladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to investigate the health of Sberbank from a brand perspective and to assess the market position of the Sberbank brand and whether the brand is ready for potential rebranding. The first part of the thesis is devoted to the theoretical background of the researched topics. The second part is research and includes the preparation of a questionnaire survey together with its practical implementation, followed by the analysis of its outputs, the compilation of a SWOT analysis and finally the proposal of recommendations.
Klíčová slova: Marketing; Brand; Rebranding

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra exaktních metod

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 10. 2021
Datum podání práce: 15. 5. 2022
Datum obhajoby: 22. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78489/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: